Oktatóink, dolgozóink

Oktatóink, dolgozóink

Intézményünk oktatói, dolgozói

Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
és Óvoda pedagógusai és dolgozói 2022/2023.

A fogadó órák rendje az éves eseménynaptárban meghatározottak szerint.

Elérhetőség: Telefon:(46)531-572

Iskolánk vezetése

ft. Dr. Berkes László
iskolalelkész

Dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra
igazgató
matematika-testnevelés szakos tanár, közoktatás-vezető szakvizsga, Mesterpedagógus

Poczkodiné Matesz Tímea
igazgatóhelyettes
tanító-ének műv. ter., gyermektáncoktató, közoktatás-vezető szakvizsga, Mesterpedagógus

Gávayné Lénárt Andrea Henrietta
igazgatóhelyettes
tanár matematika-rajz-német szakos tanár, közoktatás-vezető szakvizsga, Mesterpedagógus

Jáborszkyné Bódi Anita
gazdaságvezető 

Balogh-Bubenkó Éva
tagóvodavezető, közoktatás vezető szakvizsga, Mesterpedagógus

Pedagógusok

Antalné Máriási Erika

testnevelés-földrajz szakos tanár, okleveles testnevelő tanár

Cseh Tiborné Pleszkó Margit

magyar-ének szakos tanár

Halászné Gyöngyösi Mónika

tanító, informatika műveltségi terület, róm. kat. hittanár

Fodorné Csorba Márta

fejlesztőpedagógusróm. kat. hittanár

Faggyasné Szepesi Ágnes

tanító,

Hegyiné Stefancsik Mónika

tanító-magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Némethné Náther Erika

tanító, rajz szakkollégium

Molnár Olga Erzsébet

tanító,

Tamási Tamás

Tanító, testnevelés műveltségi terület

Csongrádi Emese

tanító, német műveltségi terület

Rácz-Mészáros Zsófi

tanító, angol műveltségi terület (Gyes)

Laskóné Sándor Ágnes

ének szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár

Sallainé Csorba Andrea

tanító, róm. kat. hittanár

Szkibóné Kosztka Ibolya

tanító, testnevelés szakkollégium

Simonné Lichy Ágnes

tanító, ének-zene szakos tanár

Tóth Zoltán Viktor

tanító magyar nyelv-és irodalom műv.ter.,róm. kat. hittanár, kántor

Soós Alexandra

tanító, angol nyelvoktató, római katolikus hittanár, angol szakos középiskolai tanár

Veres Zoltán

technika és tervezés-digitális kultúra szakos tanár, rendszergazda


Titkárság és Gazdasági Iroda

Jáborszkyné Bódi Anita
gazdaságvezető

Horváthné Ökrös Éva

iskolatitkár


Konyhai, és takarító munkatársak

-

takarító
-
takarító

Bodolainé Rákóczi Erika
konyhai dolgozó
Csóriné Bolló Beáta
konyhai dolgozó

Gyurgyik Bettina

konyhai dolgozó


Óvodapedagógusok és óvodai dolgozók - Szent Anna Óvoda

Balogh-Bubenkó Éva
tagóvodavezető, közoktatás vezető szakvizsga, Mesterpedagógus

Kovácsné Lukács Krisztina
óvoda titkár
Berta Józsefné
dajka

Kakucsi Ágnes
dajka
Kovács Barbara
óvodapedagógus

Fülöpné Fogarasi Márta
óvodapedagógus
Kató Beáta
dajka

Bialkó Anita
óvodapedagógus
Kovácsné Havasi Andrea
óvodapedagógus
Láng-Kerekes Árpád
gondnok


Dr. Bartha Árpád Zsoltné

magyar-ének szakos tanár könyvtáros

Duszáné Márton Monika

tanító, róm. kat. hittanár , közoktatás vezető szakvizsga,

Mesterpedagógus

Faggyasné Szepesi Ágnes

tanító, testnevelés műv.terület, gyógypedagógus tanár

Földi-Kardos Kinga

biológia szakos tanár

Tóth-Szabó György Rudolfné

matematika, fizika szakos tanár

Majoros József

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatás-vezető szakvizsga

Suszterné Gresó Lilla

tanító, informatika szakkollégium (GYES)

Szalai Bernadett

tanító-ember és társadalom. műv.ter.

Konkolyné Sallai Enikő

római katolikus hittanár

Tamási-Smajda Katalin

tanító, német műveltségi terület

Nagyné Balogh Zita

angol nyelvtanár, óvodapedagógus

Mecserné Csörsz Nóra

matematika-fizika szakos tanár - oktatásinformatikus

Szabóné Tóth Ildikó

magyar-angol szakos tanár

Dr.Tóthné Cservenka Andrea

tanító- testnevelés műv.ter.,középfokú edzői (röplabda)

Varsányi Zsolt

földrajz- testnevelés szakos tanár, sportoktató (labdarúgás), sportedző

Varsányiné Pásztor Nóra

tanító, fejlesztő pedagógia szakvizsga

Zobolyákné Horváth Ida

tanító
Révész Józsefné
gazdasági ügyintéző
Matisz Andrea
pedagógiai asszisztens 
Markotán Gyuláné
takarító

Bodolai Péter

udvaros

Karbantartás
Jurecz Attila
karbantartó 

Miklósné Zsúgyel Julianna
óvodapedagógus
Misli Zoltánné
pedagógiai asszisztens

Soós Istvánné
óvodapedagógus
Schadtné Gyarmati Margit
dajka

Kenyheczi Hajnalka
óvodapedagógus
Erdődiné Jeviczky Mariann
konyhai dolgozó

Kónya Ildikó Krisztina
konyhai dolgozó