Oktatóink, dolgozóink

Oktatóink, dolgozóink

Intézményünk oktatói, dolgozói

Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
és Óvoda pedagógusai és dolgozói 2022/2023.

A fogadó órák rendje az éves eseménynaptárban meghatározottak szerint.

Elérhetőség: Telefon:(46)531-572

Iskolánk vezetése

Dr. Berkes László
iskolalelkész

Dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra
igazgató
matematika-testnevelés szakos tanár,
közoktatás-vezető szakvizsga,
Mesterpedagógus

Poczkodiné Matesz Tímea
igazgatóhelyettes
tanító-ének műv. ter., gyermektáncoktató,
közoktatás-vezető szakvizsga,
Mesterpedagógus

Gávayné Lénárt Andrea Henrietta
igazgatóhelyettes
tanár matematika-rajz-német szakos tanár
közoktatás-vezető szakvizsga

Jáborszkyné Bódi Anita
gazdaságvezető 

Balogh-Bubenkó Éva
tagóvodavezető, közoktatás vezető szakvizsga, Mesterpedagógus

Pedagógusok

Antalné Máriási Erika

testnevelés-földrajz szakos tanár, okleveles testnevelő tanár

Dr. Bartha Árpád Zsoltné

magyar-ének szakos tanár könyvtáros

Cseh Tiborné Pleszkó Margit

magyar-ének szakos tanár

Duszáné Márton Monika

tanító, hittanár,közoktatás vezető szakvizsga

Halászné Gyöngyösi Mónika

tanító, informatika műveltségi terület, róm. kat. hittanár

Faggyasné Szepesi Ágnes

tanító, testnevelés műv.terület, gyógypedagógus tanár

Földi-Kardos Kinga

biológia szakos tanár

Hegyiné Stefancsik Mónika

tanító-magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Jakab Crina Paula

matematika szakos tanár

Némethné Náther Erika

tanító, rajz szakkollégium

Majoros József

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatás-vezető szakvizsga

Suszterné Gresó Lilla

tanító, informatika szakkollégium (GYES)

Holló-Vaskóné Szalai Bernadett

tanító-ember és társadalom. műv.ter.

Tamási Tamás

Tanító, testnevelés műveltségi terület

Csongrádi Emese

tanító, német műveltségi terület

Konkolyné Sallai Enikő

római katolikus hittanár

Rácz-Mészáros Zsófi

tanító, angol műveltségi terület

Tamási-Smajda Katalin

tanító, német műveltségi terület(GYED)

Laskóné Sándor Ágnes

ének szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár

Nagyné Balogh Zita

angol nyelvtanár, óvodapedagógus

Sallainé Csorba Andrea

tanító, római katolikus hittanár

Mecserné Csörsz Nóra

matematika-fizika szakos tanár - oktatásinformatikus

Szkibóné Kosztka Ibolya

tanító, testnevelés szakkollégium

Simonné Lichy Ágnes

tanító, ének-zene szakos tanár

Szabóné Tóth Ildikó

magyar-angol szakos tanár

Tóth Zoltán Viktor

tanító magyar nyelv-és irodalom műv.ter.,római katolikus hittanár, kántor

Dr.Tóthné Cservenka Andrea

tanító- testnevelés műv.ter.,középfokú edzői (röplabda)

Soós Alexandra

tanító, angol nyelvoktató, római katolikus hittanár, angol szakos középiskolai tanár

Varsányi Zsolt

földrajz- testnevelés szakos tanár, sportoktató (labdarúgás), sportedző

Varsányiné Pásztor Nóra

tanító, fejlesztő pedagógia szakvizsga

Veres Zoltán

technika-informatika szakos tanár, rendszergazda


Titkárság és Gazdasági Iroda

Jáborszkyné Bódi Anita
gazdaságvezető

Horváthné Ökrös Éva

iskolatitkár

Révész Józsefné
gazdasági ügyintéző
Matisz Andrea
pedagógiai asszisztens

 

Konyhai, és takarító munkatársak

Koósné Sipka Zsuzsanna

takarító
Barancsi Lajos Zoltánné
takarító 

Bodolainé Rákóczi Erika
konyhai dolgozó
Csóriné Bolló Beáta
konyhai dolgozó

Nyárádi Józsefné
takarító
Pecze Béláné
konyhai dolgozó

Kánya Istvánné
takarító
Orlóczkiné Sárosi Mónika
konyhai dolgozó

Szamkó Gyula
udvaros

Karbantartás
Jurecz Attila
karbantartó

Óvodapedagógusok és óvodai dolgozók - Szent Anna Óvoda

Balogh-Bubenkó Éva
tagóvodavezető, közoktatás vezető szakvizsga, Mesterpedagógus

Kovácsné Lukács Krisztina
óvoda titkár
Berta Józsefné
dajka 

Kakucsi Ágnes
dajka
Kovács Barbara
óvodapedagógus

Fülöpné Fogarasi Márta
óvodapedagógus
Kató Beáta
dajka

Kocsis Éva Anna
óvodapedagógus
Kovácsné Havasi Andrea
óvodapedagógus
Láng-Kerekes Árpád
gondnok

Miklósné Zsúgyel Julianna
óvodapedagógus
Misli Zoltánné
pedagógiai asszisztens

Soós Istvánné
óvodapedagógus
Kápolnainé Kováts Krisztina
dajka

Kenyheczi Hajnalka
óvodapedagógus
Erdődiné Jeviczky Mariann
konyhai dolgozó

Kónya Ildikó Krisztina
konyhai dolgozó