Alapítvány

Alapítvány

Szent Imre Általános Iskola
Rekonstrukciójáért Alapítvány 

Az alapítvány célja:

  • Neveléssel, oktatással, képességfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevékenység folytatása.
  • Az iskola támogatása tanfelszerelések és taneszközök folyamatos beszerzésével.
  • Tanulmányi, sport és kulturális tevékenységek támogatása.
  • Az alapítvány kiemelten támogatja a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola épületeinek rekonstrukciós, karbantartási, fejlesztési munkáit.

Köszönjük segítségüket

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon kedves szülőnek, akik az elmúlt években felajánlották az adójuk1%-át vagy az alapítványi bálokon részt vettek, tombolatárgyat ajánlottak fel, vagy támogatói jegyet vásároltak és ezzel segítettek. Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen formában eddig is segítették munkánkat. Kérjük, továbbra is a támogatásukat, hogy gyermekeiknek, tanulóinknak korszerűbb oktatást, jobb környezetet tudjunk biztosítani. Köszönettel és nagyrabecsüléssel az iskola minden tanulója és dolgozója nevében:

Kuratórium

Személyi jövedelemadó 1% felhasználása

A Szent Imre Általános Iskola Rekonstrukciójáért Alapítvány köszönetet mond támogatóinak a 2020. évi befizetett személyi jövedelemadó 1 % - nak felajánlásáért, mely felhasználásra került: Az összeget a notebook vásárlásra, a rászoruló gyerekek térítési díjára, irodaszerekre fordítottuk. 

Nagyon köszönjük!

Alapítvánnyal kapcsolatos dokumentumok:

Beszámoló 2023: 

Kiegészítő melléklet:

Közlemény a felhasználásról: 
Kuratórium és felügyelő bizottság
Elnök: Gávayné Lénárt Andrea
Elnök helyettes: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra
Az alapítvány adatai
Elnevezés: Szent Imre Általános Iskola Rekonstrukciójáért Alapítvány
Székhely: 3532 Miskolc, Fadrusz János utca 3-8.
Adószám: 18425635-1-05
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet
Nyilvántartásba vételi végzés száma: 1264/1997/18
Bankszámla száma: 11734028-20007841