Küldetés

Küldetés

Iskolánknak a célja a ránk bízott fiatalt elvezetni arra, hogy minden képességét kibontakoztassa, megnyíljon Isten, mások, önmaga, és a világ felé. A negatív vadhajtásokat nyesegetve a teljes embert neveljük: értelmét, akaratát, érzelmeit. Mindez természetesen lehetetlen a nevelendő fiatal közreműködése nélkül. Ezért is szükséges, hogy a pedagógus, a nevelő olyan legyen, akit a gyerekek szeretnek. S ennek egyik feltétele, a legkisebbhez is úgy közeledni, ahogy Mózes közeledett az "égő csipkebokorhoz".

Akiben megvan a tudás és meggyőződés, és ezt szeretné átadni, abban a gyerekek megérzik a szeretetet akkor is, ha igényes, szigorú. Az elmúlt években a sok építkezésen kívül igyekeztünk lerakni azokat az alapokat, amire építeni lehet a nevelésben. A hittan nemcsak, mint tantárgy létezik, hanem minden pedagógusnak, dolgozónak feladata a hitre nevelés, amely az evangélium üzenetéből adódik. Minden osztályközösség évente választ egy-egy magyar védőszentet, akinek életútjával a tanév során ismerkedik, akire példaképként tekintenek fel. Szent István, Szent László, Szent Hedvig... Az életútjukat, munkásságukat megismertetve nyújt értéket az iskola a fiatalok személyiségéhez.

Lehetőség van angol, vagy német nyelv tanulására már első osztálytól kezdve. A számítástechnikát negyedik osztálytól oktatjuk.

A felső tagozaton minden év végén meghatározott tantárgyakból szóbeli vizsgát szervezünk, melynek célja az ismeretek elmélyítése és rendszerezése, valamint a középiskolai felvételire való felkészítés.

További célunk a magyarság történelmi értékeinek megismerése, a helyes nemzettudat kialakítása. Ehhez járulnak hozzá műsoraink is.