KEHOP-5.2.13-19-2019-00015

KEHOP-5.2.13-19-2019-00015


Iskola épületének energetikai felújítása!

Kedvezményezett: Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Projekt címe: Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

energetikai felújítása

Támogatás összege: 68, 81 millió forint

Támogatás intenzitása: 84,34%

A projekt fizikai zárása: 2023.12.20.

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00015


Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony

szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden

ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló

2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között

végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-

megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év

átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik,

ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények

energetikai felújítása, korszerűsítése.

A most záruló projekt keretén belül az intézmény 3503 Miskolc, Fadrusz János utca

8. (hrsz.: 20830) szám alatt található általános iskola épületének energetikai

felújítása valósult meg. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az

épület GG (átlagost meközelítő) energetikai besorolással rendelkezett, így

szükségessé vált felújítása, energetikai rendszereinek korszerűsítése. A napokban

befejeződő beruházás során megvalósult a külső nyílászárók cseréje, padlásfödém

szigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése, 10 kw teljesítményű napelemes

rendszer telepítése. A most megvalósult fejlesztés eredményeként az ingatlan CC

(Korszerű), minősítéssel áll az intézmény rendelkezésére. A fenntartási, működtetési

és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített

épületekkel hozzájárulunk a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez,

továbbá hozzájárulunk a környezeti terhelés csökkentéséhez az üvegház hatású

gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének

csökkentésével.

A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába járó diákok, tanárok és az itt

dolgozók, a nyílászárók cseréjének köszönhetően megújult az épület. Az

üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok

mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is

alacsonyabb lett. Az Európai Uniós forrásból megvalósult projektnek köszönhetően

javul a városkép, valamint Miskolc lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű

épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide

járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők

elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap

Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

keretén belül valósult meg.