Oktatóink, dolgozóink

Oktatóink, dolgozóink

Intézményünk oktatói, dolgozói

Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
és Óvoda pedagógusai és dolgozói 2022/2023.

A fogadó órák rendje az éves eseménynaptárban meghatározottak szerint.

Elérhetőség: Telefon:(46)531-572

Iskolánk vezetése

Dr. Berkes László
iskolalelkész

Dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra
igazgató
matematika-testnevelés szakos tanár,
közoktatás-vezető szakvizsga,
Mesterpedagógus

Poczkodiné Matesz Tímea
igazgatóhelyettes
tanító-ének műv. ter., gyermektáncoktató,
közoktatás-vezető szakvizsga,
Mesterpedagógus

Gávayné Lénárt Andrea Henrietta
igazgatóhelyettes
tanár matematika-rajz-német szakos tanár
közoktatás-vezető szakvizsga

Pedagógusok

Antalné Máriási Erika
testnevelés-földrajz szakos tanár, okleveles testnevelő tanár

Dr. Bartha Árpád Zsoltné
magyar-ének szakos tanár
könyvtáros

Cseh Tiborné Pleszkó Margit
magyar-ének szakos tanár

Duszáné Márton Monika
tanító, hittanár,közoktatás vezető szakvizsga

Halászné Gyöngyösi Mónika
tanító, informatika műveltségi terület, róm. kat. hittanár

Faggyasné Szepesi Ágnes
tanító, testnevelés műv.terület,
gyógypedagógus tanár Földi-Kardos Kinga
biológia szakos tanár

Hegyiné Stefancsik Mónika
tanító-magyar nyelv és irodalom műveltségterület 

Jakab Crina Paula
matematika szakos tanár

Némethné Náther Erika
tanító, rajz szakkollégium

Majoros József
tanító, testnevelés szakkollégium
közoktatás-vezető szakvizsga
Suszterné Gresó Lilla
tanító, informatika szakkollégium (GYES) 

Holló-Vaskóné Szalai Bernadett
tanító-ember és társadalom. műv.ter.

Tamási Tamás
tanító
testnevelés műveltségi terület

Csongrádi Emese
tanító, német műveltségi terület
Konkolyné Sallai Enikő
római katolikus hittanár

Rácz-Mészáros Zsófi
tanító, angol műveltségi terület
Smajda Katalin
tanító, német műveltségi terület(GYED)
Laskóné Sándor Ágnes
ének szakos tanár,
történelem szakos középiskolai tanár
Nagyné Balogh Zita
angol nyelvtanár, óvodapedagógus
Sallainé Csorba Andrea
tanító, római katolikus hittanár

Mecserné Csörsz Nóra
matematika-fizika szakos tanár - oktatásinformatikus
Szkibóné Kosztka Ibolya
tanító, testnevelés szakkollégium

Simonné Lichy Ágnes
tanító, ének-zene szakos tanár
Szabóné Tóth Ildikó
magyar-angol szakos tanár
Tóth Zoltán Viktor
tanító magyar nyelv-és irodalom műv.ter.,
római katolikus hittanár, kántor
Dr.Tóthné Cservenka Andrea
tanító- testnevelés műv.ter.,
középfokú edzői (röplabda)

Soós Alexandra
tanító, angol nyelvoktató, római katolikus hittanár,
angol szakos középiskolai tanár
Varsányi Zsolt
földrajz- testnevelés szakos tanár,
sportoktató (labdarúgás), sportedző

Varsányiné Pásztor Nóra
tanító, fejlesztő pedagógia szakvizsga
Veres Zoltán
technika-informatika szakos tanár, rendszergazda

Titkárság és Gazdasági Iroda

Jáborszkyné Bódi Anita
gazdaságvezető Horváthné Ökrös Éva
iskolatitkár
Révész Józsefné
gazdasági ügyintéző
Matisz Andrea
pedagógiai asszisztens

Konyhai, és takarító munkatársak

Ács Mónika
takarító 

Koósné Sipka Zsuzsanna
takarító
Barancsi Lajos Zoltánné
takarító 

Bodolainé Rákóczi Erika
konyhai dolgozó
Csóriné Bolló Beáta
konyhai dolgozó

Nyárádi Józsefné
takarító
Pecze Béláné
konyhai dolgozó

Kánya Istvánné
takarító
Orlóczkiné Sárosi Mónika
konyhai dolgozó

Szamkó Gyula
udvaros

Karbantartás
Jurecz Attila
karbantartó

Óvodapedagógusok és óvodai dolgozók - Szent Anna Óvoda

Balogh-Bubenkó Éva
tagóvodavezető, közoktatás vezető szakvizsga, Mesterpedagógus

Kovácsné Lukács Krisztina
óvoda titkár
Berta Józsefné
dajka 

Kakucsi Ágnes
dajka
Kovács Barbara
óvodapedagógus

Fülöpné Fogarasi Márta
óvodapedagógus
Kató Beáta
dajka

Kocsis Éva Anna
óvodapedagógus
Kovácsné Havasi Andrea
óvodapedagógus
Láng-Kerekes Árpád
gondnok

Miklósné Zsúgyel Julianna
óvodapedagógus
Misli Zoltánné
pedagógiai asszisztens

Soós Istvánné
óvodapedagógus
Kápolnainé Kováts Krisztina
dajka

Kenyheczi Hajnalka
óvodapedagógus
Erdődiné Jeviczky Mariann
konyhai dolgozó

Kónya Ildikó Krisztina
konyhai dolgozó